Digital marknadsføring

E-postmarknadsføring
Me sender ikkje brev til kvarandre lenger, og mange les ikkje reklamen i postkassa. Kommunikasjonen er digital.

Den enklaste markdnadsføringskanalen du kan nytte i dag er e-post-marknadsføring.

Nyhetsbrev kan bli ditt beste våpen for å auke salet og skape lojalitet hos dine kundar. Eit godt skreve nyheitsbrev kostar lite å sende ut og gir gode resultat. Nyheitsbrev treff motiverte kundar og du kan måla verdien ved hjelp av analyseverktøyet.

E-post er den mest lønsame marknadsføringskanalen du kan nytte. Det krev kun ei investering i å sette opp eit nyheitsbrev, og når først dette systemet er på plass, er det berre å begynna å samla inn adresser.

Me kan hjelpe deg å starta opp. Me bruker en webbasert programvare for nyheitsbrev, så det einaste du treng er å vera på nett. 

  • Me legger inn e-postlister, tilretteleggjar malar som står i stil med di bedrift sin profil, og me stiller inn din konto slik at den er klar til bruk
  • Me lagar ei rettleiing og sett deg inn i korleis systemet fungerar, og du får ei innføring på korleis nyheitsbrev skal sendast ut.
  • Me vil vera tilgjengeleg for alle spørsmål som måtte oppstå om du kjem over hindringar eller utfordringar
  • Det bør vera eit mål å få inn e-postadresser til dine brukare via websida. Her legg me ein link til påmelding til nyheitsbrevet.

computer phone

Sosiale medier
Med ei verksemdside på sosiale medier dannar du et grunnlag for å kommunisera personleg med dine noverande og potensielle kundar. Ved å lage ein oversiktleg og personleg bedriftsprofil sikrar du deg eit meir personleg forhold til kundane dine. Her er det viktig at sida blir jamleg oppdatert og at ein følgjer opp responsen.

ER DI BEDRIFT PÅ FACEBOOK – MEN MANGLAR AKTIVITET?

Det er viktig at dine kundar finn di bedrift og at du er synleg på Facebook. Me kan hjelpa dykk med å oppretta ein profesjonell Facebookprofil, og med vårt abonnementsystem vil me kunne ivareta oppdateringar og nyheiter på di Facebookside.

Med legg i grunn ein kort analyse og gjennomgang på mål og målgrupper for bedrifta si Facebookside, samt gjennomgang av rollar og verkemiddel. Ut i fra dette utarbeidar me ein plan over innlegg, som går ca eit halvt år frem i tid.

Denne prosessen får du no gratis av oss, dersom du bestiller eit abonnement!

Me kan tilby deg ulike tenester og abonnement:

Profil
Me sette opp ein Facebook-konto for di bedrift. Me ordna med profilbilde og framsidebilde. Me legg inn ei beskriving av bedrifta og kontaktinformasjon.

Oppdatering 4/mnd
Me oppdatera profilen din 1 gong i veka med det du ynskjer. 

Oppdatering 8/mnd
Me oppdatera profilen din 2 gong i veka med det du ynskjer. 

Oppdatering 16/mnd
Me oppdatera profilen din 4 gong i veka med det du ynskjer.

Bilete og tekst
Me kan ta bilete for bedrifta til bruk på Facebook, og me kan hjelpa deg med å setta saman ein god tekst, laga slagord etc. Dette kjem utanom avtaleprisen.